Tuesday Mar 19, 2024

Jerguš Vopálenský: Potenciál využitia biometánu na Slovensku je v systémoch CZT

Výrobu biometánu na Slovensku čaká exponenciálny rast. V prípade premeny bioplynových staníc na biometánové nie je hlavný problém pripojiteľnosť, ale proces vybudovania prípojok kvôli rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, konštatuje Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP – distribúcia. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320